Privacy Policy

Deze privacy- en cookieverklaring is op u van toepassing als u onze website www.blatterlegal.com bezoekt of als u een overeenkomst met ons hebt en geeft u inzicht in welke gegevens wij van u verwerken, voor welk doel en hoelang we deze gebruiken. Ook worden uw rechten met betrekking tot deze gegevensverwerking uiteengezet. Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze verklaring, neem dan contact met ons op met gebruikmaking van onderstaande contactgegevens. 

1.         Onze gegevens

Blatter Legal & Management Services B.V.
Provincialeweg 80a
5503 HJ Veldhoven
KVK 17212513
info@blatterlegal.com

2.         De gegevens die wij verwerken:

Afhankelijk van de relatie tussen u en Blatter Legal verwerken wij de volgende gegevens van u:

  •  Handelsnaam (rechtspersoon) / Voor- en Achternaam (natuurlijk persoon)
  • Vestigingsadres (rechtspersoon) / woonadres (natuurlijk persoon)
  • KvK-nummer (rechtspersoon)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • Offertenummer en factuurnummer

Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt of door ons geraadpleegd in openbare registers, zoals bijvoorbeeld het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

3.         Doel gegevensverwerking

Blatter Legal verwerkt uw gegevens voor de onderstaande doeleinden en hanteert de daarbij vermelde bewaartermijn.

Contact

Wij ontvangen uw gegevens zodra u ons benadert via de telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp, social media of enig ander communicatiemiddel. Deze gegevens verwerken wij vervolgens om te kunnen reageren op het bericht dat u ons gestuurd hebt. We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar wij u bij van dienst zijn geweest. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat wij u in de toekomst wederom van dienst kunnen zijn.

Offertes

Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Wij bewaren deze offertes 8 jaar in verband met de wettelijke administratieplicht.

Overeenkomst

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben wij soms uw gegevens nodig om de overeenkomst die wij met u hebben uit te kunnen voeren en voor ons dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Dossiers

In sommige gevallen is het voor ons noodzakelijk een klantdossier op te bouwen. We verwerken in dat geval soms ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die zaken doen met klanten van Blatter Legal. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en wij bewaren alle e-mails, brieven, overeenkomsten en gesprekken. Deze zijn nodig voor de dossieropbouw en de afhandeling van onze juridische dienstverlening. Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat hetgeen waarvoor wij met u de overeenkomst zijn aangegaan, hebben geleverd.

Facturatie

Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Goede werking van de website

Bij ieder bezoek aan onze website wordt uw (tijdelijke) IP-adres gedetecteerd. Hiermee kunnen wij onze algemene bezoekersgegevens bijhouden. Wij verwerken deze gegevens voor technisch en functioneel beheer, om trends te analyseren, onze website up-to-date te houden, bezoekersgedrag te analyseren, demografisch inzicht te verkrijgen over de bezoekers van onze website en om ervoor te zorgen dat onze website makkelijk te gebruiken is voor bezoekers. We bewaren uw IP-adres 30 dagen..  

Doorgifte van Persoonsgegevens en derden

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat wij  aan derden toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens.

Hierna volgt een niet limitatief overzicht van zulke derden:

  • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, advocaten en overheidsinstellingen;
  • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
  • externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers.
  • Leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt enkel voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Blatter Legal is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Blatter Legal en dus op verzoek en conform instructie van Blatter Legal handelt, sluiten wij met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

4.         Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgende bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

De cookies worden gebruikt om de basisfunctionaliteit van de website aan te bieden en uw instellingen te onthouden. Door gebruik van deze Cookies kan onze website naar behoren functioneren. Verder onthouden de cookies uw voorkeuren en informatie over de manier waarop u de website gebruikt. Met deze cookies genereren wij statistieken betreffende het gebruik van onze website om onze website te analyseren en verbeteren.

Third party cookies: dit zijn cookies van diensten waarvan onze website gebruikmaakt. Het gaat hierbij om de volgende diensten:

Google Analytics

Om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en na te gaan hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina van Google zijn, wordt gebruikgemaakt van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om te monitoren hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen verstrekken.

Het is Google toegestaan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Google Maps

Onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee wordt een geografische kaart weergegeven op onze website. Ook kan er een routebeschrijvingen mee worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies ingezet. U kunt de privacyverklaring van Google Maps inzien om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met de hiervoor genoemde code verwerken. De informatie die Google Maps verzamelt, wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google Maps opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarbij Google Maps stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes die zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Kortgezegd houdt dit in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

LinkedIn, Twitter en Facebook

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze partijen zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. U kunt de privacyverklaring van Linkedin, Twitter en Facebook inzien om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met de hiervoor genoemde code verwerken. Let op: deze privacy verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. De informatie die LinkedIn, Twitter en Facebook verzamelen wordt in ieder geval zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Uitschakelen cookies

Wanneer u geen gebruik wenst te maken van cookies, dan kunt u dit in uw browserinstellingen instellen. Check voor meer informatie en uitleg de website van de consumentenbond. Wanneer u uw Het is mogelijk dat sommige functies van deze website minder goed of helemaal niet werken nadat cookies zijn uitgeschakeld.

5.         Wettelijke verplichting

Blatter Legal zal uw gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan welke in deze verklaring zijn genoemd, behoudens gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6.         Klachten, inzage en contact

In het geval u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen met gebruikmaking van bovenstaande contactgegevens. Ook heeft u op grond van de Europese privacywetgeving het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop uw persoonsgegevens door Blatter Legal worden verwerkt.

De mogelijkheid bestaat om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien u hiervoor een verzoek indient zullen wij u een overzicht van de persoonsgegevens toezenden die wij van u in bezit hebben, toezenden. Indien dit overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Het schriftelijke verzoek kunt u wenden aan onderstaand adres.

Indien u wenst te reageren op deze verklaring of van mening bent dat u niet handelt in overeenstemming met deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Blatter Legal met gebruikmaking van bovenstaande contactgegevens.

7.         Aanpassen privacy-en cookieverklaring

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds op onze website worden gepubliceerd.

Versie december 2019

 

Nieuw en tweedehands
Ruim assortiment
Eigen werkplaats